Μαζί με τη μικρή αναφορά στα Κλιφώθ, σας είπα όσα μπορούσα να σας πω για την Καμπάλα. Ελπίζω το ενδιαφέρον σας να κεντρίστηκε αρκετά και να είστε σίγουροι πως μελετώντας την θα σας απορροφήσει πολύ περισσότερο από τα 6 μικρά και ανώριμα άρθρα μου.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή της, κρίνω απαραίτητο να δώσω απάντηση σε μερικές ερωτήσεις που έχουν τεθεί για αυτή, τόσο από αναγνώστες μου σε προσωπική επικοινωνία, όσο και από οικεία πρόσωπα που γνωρίζουν τη λατρεία που της τρέφω, όπως επίσης και από παρατηρήσεις και σχόλια που αλίευσα στο διαδίκτυο και την αφορούν. Επίσης, θα παρατεθεί και μια ενδεικτική βιβλιογραφία για όποιον ενδιαφέρεται, καθώς και μια τελευταία συνοπτική της παρουσίαση.

Σε τι μας βοηθάει η μελέτη της Καμπάλα;

Το ερώτημα είναι το ίδιο με το σε τι μας βοηθάει η γνώση της Θεολογίας, της Φιλοσοφίας, της Κοσμογονίας και άλλων τομέων γνώσης. Η Καμπάλα δεν είναι μια νεκρή γνώση ούτε και μια θεωρητική και μόνο διδασκαλία. Αποτελεί, όπως είπαμε, μια περιεκτική σύνοψη της Εσωτερικής Γνώσης, η οποία έχει εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή και όχι μόνο, αρκεί κανείς να ξέρει πως να τη χρησιμοποιήσει. Το Δέντρο της Ζωής, όμως, δεν είναι σύστημα γνώσης αλλά διαλογισμού και με το έργο επάνω σε αυτό μπορεί κανείς να κάνει αρκετά πράγματα, από το να κατανοήσει δυσνόητα σημεία των χριστιανικών Γραφών αλλά και των πολυθεϊστικών συστημάτων έως του να ενημερωθεί να την κοσμογονία από Εσωτερικής άποψης. Σε κάθε περίπτωση, είτε χρησιμοποιείται για τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η Καμπάλα μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στη ζωή του ατόμου. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτή είναι το μοναδικό μονοπάτι προς τη Φώτιση, αλλά σαφώς και είναι ένα περιεκτικότατο από κάθε άποψη. Μια άλλη χρήση της είναι στη Μαγεία αλλά αυτή απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο ακροατήριο.

Μπορεί κάποιος που είναι χριστιανός στο θρήσκευμα να μελετάει την Καμπάλα ή κάτι τέτοιο είναι αιρετικό;

Οι Αρχές της Καμπάλα διέπουν το χριστιανισμό και είναι πασιφανείς κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. Άλλωστε δεν είναι παρά η αρχαία ιουδαϊκή θρησκεία, από την οποία ξεπήδησε ο χριστιανισμός. Από αυτή την άποψη, κανονικά η Καμπάλα δεν θα έπρεπε να θεωρείται ως μια αιρετική, αντίθετη στο χριστιανισμό γνώση, πόσω μάλλον όταν φωτίζει πολλά δυσνόητα σημεία του. Γνωρίζετε όμως καλά πως η θέση της Εκκλησίας είναι πως μόνο μέσα από τη διδασκαλία της, όπως έχει καθιερωθεί, μπορεί να υπάρξει σωτηρία. Πολλές από τις Αρχές της Καμπάλα θεωρούνται αιρετικές και ως εκ τούτου οι Ιερείς δεν συνιστούν τη μελέτη της. Από την άλλη, εάν κάποιος ασχοληθεί με την Καμπάλα, πολύ γρήγορα απορρίπτει κάποια πράγματα που έχει διδαχθεί ή μάθει να πιστεύει, χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει πως εγκαταλείπει ο ίδιος τον χριστιανισμό. Σε κάθε περίπτωση, εάν το θρησκευτικό σας συναίσθημα όπως το έχετε διδαχθεί είναι ισχυρότερο από την Καμπάλα, εάν δηλαδή δεν μπορείτε να δεχτείτε μερικές από τις Αρχές της, τότε το σίγουρο είναι πως θα την θεωρήσετε ως μια αιρετική γνώση και θα πράξετε τα δέοντα. Εάν όμως διακατέχεστε από ανοιχτό πνεύμα, τότε η Καμπάλα θα σας βοηθήσει να καταλάβετε την ύπαρξη μιας ενοποιητικής γνώσης που βρίσκεται πίσω από κάθε θρησκεία και διδασκαλία.

Υπάρχουν βιβλία που ασχολούνται με την Καμπάλα, ώστε να ενημερωθώ λεπτομερέστερα γύρω από αυτή;

Η κεντρική πηγή πληροφοριών που χρησιμοποίησα είναι η Μυστική Καμπάλα της Dion Fortune. Πολύ σημαντικά έργα επίσης είναι το Αποκεκαλυμμένη Καμπάλα του Mc Gregor Mathers, όπως και το 777 του Aleister Crowly. Αυτά είναι κλασικά στο είδος τους και λίγο πολύ όλοι οι υπόλοιποι σε αυτά έχουν βασιστεί. Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να μελετήσει και την κεντρική πηγή όλων των προαναφερθέντων, που είναι το ίδιο το Σεφέρ Γετζιρά. Υπάρχουν επίσης και διάφορες λέσχες που ασχολούνται με την Καμπάλα αλλά μη γνωρίζοντας εκ των έσω καμία από αυτές, δεν είμαι σε θέση να σας συστήσω.

Η Καμπάλα δεν είναι ένα ¨απρόσωπο¨ φιλοσοφικό σύστημα; Ο Άνθρωπος έχει ένα σχεδόν μηδαμινό ρόλο σε αυτή.

Αυτό δεν είναι ακριβές και πρόκειται για εσκεμμένη παραπληροφόρηση. Ο Άνθρωπος έχει το δικό του ρόλο μέσα στην Κοσμογονία της Καμπάλα, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι είναι η μοναδική ύπαρξη, μέσα σε ένα εκδηλωμένο Σύμπαν όπου κυριαρχεί ο Εχεγιέ, οι Αρχάγγελοι, Οι κλιφωθικοί Δαίμονες, η Δύναμη με τις πολικότητές της και τόσα άλλα που μας διδάσκει στο διάβα των αιώνων ο Εσωτερισμός. Άλλωστε, εξηγήσαμε τα του ανθρώπου στα άρθρα που προηγήθηκαν και μιλήσαμε για τις αντιστοιχίες του Δέντρου της Ζωής στο μικρόκοσμο. Σε ό,τι αφορά στον Άνθρωπο, η Καμπάλα ενισχύει την πεποίθηση ότι σκοπός της ζωής του είναι η ένωσή του με το Θεό και παρέχει ένα ακόμη ασφαλές μονοπάτι προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κοσμογονία της Καμπάλα είναι αντίθετη από τις επιστημονικές απόψεις.

Καθόλου, αρκεί βέβαια να γίνουν σωστοί συσχετισμοί. Η Καμπάλα δεν είναι ένα επιστημονικό σύγγραμμα. Το μέρος που πραγματεύεται την Κοσμογονία είναι καθαρά από Εσωτερικής πλευράς και όχι από αυστηρά επιστημονικής, με την έννοια που της έχει δοθεί. Άλλωστε, η Καμπάλλα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια Κοσμογονία, δεδομένου ότι δεν ασχολείται με τα φυσική, χημικά και λοιπά φαινόμενα αλλά με το πνευματικό μέρος της Δημιουργίας. Ας μην περιμένει κανείς, λοιπόν, ούτε από την Καμπάλα αλλά ούτε και από τη Γένεση να του λύσουν τα επιστημονικά αδιέξοδα, να του δώσουν την εξίσωση που λείπει από την εργασία του. Θα του δώσουν κυρίως τις πνευματικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε και στηρίζεται το οικοδόμημα του Κόσμου και είναι στο χέρι του καθενός από τους ειδικούς να συγκεκριμενοποιήσουν τις Αρχές αυτές στο υλικό επίπεδο, να ισχυριστούν δηλαδή ότι το Κέτερ, για παράδειγμα, ίσως να αντιστοιχεί στο πρωταρχικό Χάος, στην κατάσταση πριν από τη Μεγάλη Έκρηξη, η οποία ίσως να είναι η εκδήλωση του Χόχμα και ου το κάθε εξής.

Πως μπορεί κανείς να εργαστεί πάνω στο Δέντρο της Ζωής;

Με διαλογισμό, ξεκινώντας από μια Σεφίρα και έπειτα να ακολουθήσει την Άτραπό που τη συνδέει με κάποια άλλη. Για παράδειγμα, όταν διαλογίζεται κανείς επάνω στο Χοντ, θα διαλογιστεί στις ¨ιδιότητές¨του, στα σύμβολά του, στις αντιστοιχίες του. Αυτό θα του δαπανήσει αρκετό χρόνο και μερικούς διαλογισμούς. Στη συνέχεια θα αφήσει τη Σεφίρα να του ¨μιλήσει¨από μόνη της και να του αποκαλύψει τα όσα εκείνη θέλει. Υπόψην, πάντα στην αρχή του διαλογισμού, οφείλει να επικαλεστεί το αντίστοιχο θεϊκό όνομα πρώτα από όλα. Έπειτα, θα ζητήσει την άδεια από τον Αρχάγγελο που κυβερνά το αγγελικό τάγμα στο όνομα του Ενός Θεού, ώστε να διευκολύνουν το διαλογισμό του και να μην του φέρουν εμπόδια. Τα υπόλοιπα είναι σχετικά εύκολα, απαιτούν όμως ικανό βαθμό συγκέντρωσης. Προσωπική μου άποψη είναι να ξεκινήσει κανείς από τα χαμηλότερα Σεφιρώθ και σιγά σιγά, σε βάθος χρόνου να ανέλθει σε πιο ψηλά άρα και πιο λεπτοφυή επίπεδα, όταν πλέον θα έχει εκπαιδευτεί αρκετά. Αυτά αφορούν εκείνον που θα προσεγγίσει το Δέντρο μέσω ¨απλού¨διαλογισμού. Για το Μαγικό Έργο επάνω στο Οτζ Χιϊμ, δεν μπορώ να πω τίποτε.

Αυτές είναι οι κυριότερες ερωτήσεις που μου τέθηκαν. Ελπίζω να έδωσα ικανοποιητικές απαντήσεις και να έριξα όσο περισσότερο φως μπορούσα πάνω στο δαιδαλώδες αλλά ταυτόχρονα τόσο συνοπτικό αυτό σύστημα. Κυριολεκτικά αδυνατώ να φανταστώ κάτι που δεν θα μπορούσε κανείς να κατανοήσει με το έργο πάνω στο Δέντρο της Ζωής, όσο και αν αυτό δεν αποτελεί σύστημα γνώσης αλλά διαλογισμού, όπως έχουμε τονίσει ήδη καμιά δεκαριά φορές έως τώρα.
Η Καμπάλα, ξεκινώντας από τους αρχαίους ραββίνους που τη συστηματοποίησαν, πέρασε στα χέρια των αλχημιστών και των Εσωτεριστών χάρη στην αδιάσπαστη αλυσίδα της παράδοσης που αποτελεί τη ζωτική αρτηρία του κόσμου και έφτασε στα χέρια μας ως ένα ζωντανό μνημείο που έχει άπειρες εφαρμογές τόσο στον πρακτικό αποκρυφισμό όσο και σε πιο εξειδικευμένες πλευρές του. Δοκιμάστε την, πειραματιστείτε μαζί της και θα έχετε σημαντικά αποτελέσματα.
Για οποιεσδήποτε περισσότερες πληροφορίες μπορώ να δώσω καθώς και για την επίλυση των όποιων αποριών, παραμένω στη διάθεση των αναγνωστών μου.

Advertisements