Ένας ακόμη παράγοντας δυσκολίας στη συγγραφή αυτών των άρθρων είναι ότι δεν είναι δυνατό, στον περιορισμένο αυτό χώρο να αναλύσουμε κάθε Σεφίρα χωριστά, καθώς και το Τρίγωνο στο οποίο ανήκει, πόσο μάλλον τους συμβολισμούς και τις αντιστοιχίες τους. Αναγνωρίζοντας ότι η οποιαδήποτε αναφορά μου θα είναι κάτι περισσότερο από ελλειπής, θα προσπαθήσω να σας παραθέσω δυο λόγια για την κάθε Σεφίρα. Οποιοσδήποτε επιθυμεί βαθύτερη γνώση (και υπάρχει σε τεράστια έκταση), ας απευθυνθεί στα έργα των ειδικών που σας έχω προαναφέρει. Εδώ θα αρκεστούμε σε μια απόλυτα επιφανειακή και περιληπτική περιγραφή.

Οι θεϊκές Εκπορεύσεις

Κέτερ. Το Κέτερ ή Στέμμα αντιπροσωπεύει την Ύψιστη και πιο υπερβατική κατανόηση του Θεού που μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο. Από εκεί και πίσω υπάρχουν τα τρία πέπλα της Αρνητικής Ύπαρξης, ο Θεός στην ολότητά του, δηλαδή. Το Κέτερ είναι η στατική αλλά πλήρης ύπαρξη, που μέσα της φέρει εν δυνάμει τους σπόρους για όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, τους σπόρους ολόκληρης της Δημιουργίας. Υπό το φως των επιστημονικών θεωριών περί της Δημιουργίας, το Κέτερ είναι πιθανό να αντιστοιχούσε στην κατάσταση εκείνη πριν από τη Μεγάλη Έκρηξη, στο Χάος που ονομάστηκε έτσι επειδή χώρος και χρόνος δεν υφίσταντο και όλες οι δυνάμεις της φύσης και οι σπόροι της δημιουργίας ήταν σε λανθάνουσα κατάσταση. Το Κέτερ, στη γλώσσα του αποκρυφισμού, είναι η συμπύκνωση του Αϊν Σοφ Αούρ, η πρώτη εκδήλωση του Μεγάλου Ανεκδήλωτου, στην οποία το όνομα του Θεού είναι Εχεγιέ, το οποίο ερμηνεύεται ως ¨Ο Ων¨δηλαδή ¨Αυτός που είναι¨ή σε πιο Εσωτερικό επίπεδο ως ¨Αυτός που θα είναι¨. Αν θυμάστε (και αυτό έχει το ενδιαφέρον του), ο Θεός είχε συστηθεί στον Μωϋσή με αυτό το όνομα. Οτιδήποτε και αν πούμε για το Κέτερ και τα υπόλοιπα δύο Ουράνια Σεφιρώθ είναι ατελές, διότι βρίσκονται έξω από τη σφαίρα της ανθρώπινης συνειδητότητας. Από την ουσία του εκπορεύονται όλα τα υπόλοιπα Σεφιρώθ.

Χόχμα. Στα εβραϊκά σημαίνει ¨Σοφία¨και αποτελεί τον μεγάλο διεγέρτη του σύμπαντος, την εκπόρευση καθαρής δύναμης χωρίς μορφή, ο Δημιουργικός Λόγος που είπε το ¨Γεννηθήτω Φως¨της Γένεσης. Σε αυτό βρίσκονται οι ρίζες της Πολικότητας, που είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές του Εσωτερισμού και για αυτό το Χόχμα ονομάζεται ¨Ουράνιος Πατέρας¨. Αντιστοιχία του στον κόσμο του Ασσιά είναι τα σημεία του Ζωδιακού.

Μπίνα. Εάν το Χόχμα είναι η Δύναμη της Ζωής, το Μπίνα είναι η δύναμη του Θανάτου και για αυτό βρίσκεται στην κορυφή της στήλης της Αυστηρότητας. Το Μπίνα είναι η τροχοπέδη στην ακατάπαυστη ροή δύναμης του Χόχμα. Είναι η θηλυκή δύναμη που επειδή δίνει Μορφή στη Δύναμη, αναγκαστικά την εισάγει στη διαδικασία του περιορισμού και του θανάτου. Εδώ βρίσκονται οι ρίζες της κατανόησης της έννοιας του ¨Κακού¨και της πολικότητάς του, που είναι μια βασική αποκρυφιστική γνώση, αρκετά δύσκολη μεν αλλά απόλυτα διασαφηνιστική. Όποιος ωστόσο τη συλλάβει, καταλαβαίνει πολλά για την έννοια του Κακού και για τον ίδιο το Διάβολο, καθώς και γιατί τον ¨ανέχεται¨ο Θεός. Είναι η αρχέγονη ρίζα της ύλης, χωρίς όμως το Μπίνα να υπάρχει στο υλικό πεδίο.

Χέσεντ. Είναι η πρώτη Σεφίρα του εκδηλωμένου Σύμπαντος, η συγκεκριμενοποίηση των Αρχετυπικών Ιδεών που εκπορεύονται από το Θείο Νου, από τη Λογοϊκή Συνείδηση. Είναι μια καθαρά αναβολική δύναμη που εξισορροπεί την καταβολική δράση του Γκεβούρα. Αντιστοιχεί στον πλανήτη Κρόνο, εκπορεύεται από το Μπίνα και είναι το Χόχμα σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Κοσμικό του κέντρο είναι ο πλανήτης Δίας.

Γκεβούρα. Πολλοί θεώρησαν τη Σεφίρα αυτή ως τη μοναδική ¨κακή¨Σεφίρα που υπάρχει. Αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι τα Δέκα Άγια Σεφιρώθ είναι εξίσου Άγια και απαραίτητα στην Εξέλιξη. Το Γκεβούρα είναι η δύναμη της αυστηρότητας, ο καταβολισμός, όχι όμως με την καταστροφική έννοια αλλά με εκείνη της διατήρησης του Νόμου και της ισορροπίας με δραστικά μέτρα. Είναι το θάρρος, η δυναμικότητα και η ενεργητικότητα, σε αντίθεση με το έλεος, την υπομονή και την παθητικότητα του Χέσεντ, η οποία όμως είναι εξίσου απαραίτητη και όχι λιγότερο Άγια. Κοσμικό κέντρο είναι ο πλανήτης Άρης, που είναι ο Κρόνος, δηλαδή το Μπίνα, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο.

Τίφαρετ. Σημαίνει ¨Ομορφιά¨και αποτελεί τη Σεφίρα ισορροπίας ολόκληρου του Δέντρου της Ζωής. Είναι η εκδήλωση του Θεού στη σφαίρα της μορφής, η κάθοδός του δηλαδή στην ανθρώπινη συνείδηση και αυτό είναι λογικό, μιας και στην ουσία είναι το ίδιο το Κέτερ σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Είναι ο Υιός του Θεού που θυσιάζεται για το καλό της ανθρωπότητας και μέσω εκείνου γνωρίζουμε όλοι μας τον Πατέρα, τον Εχεγιέ. Είναι ο λυτρωτής και Σωτήρας της ανθρωπότητας, μια ύπαρξη τέλεια ισορροπημένη.

Νετζά. Η σφαίρα της Αφροδίτης, τα ένστικτα. Σημαίνει ¨Νίκη¨ και ως σφαίρα της Αφροδίτης, δηλαδή του Έρωτα με την ανώτερη όψη του αλλά και με τις υπόλοιπες, έχει να κάνει με τις πολικότητες και παίζει μεγάλο ρόλο στο αποκρυφιστικό έργο. Ερμηνεύεται ως η συγκινησιακή, καλλιτεχνική αν μπορούμε να την ορίσουμε έτσι πλευρά του ψυχισμού μας.

Χοντ. Σημαίνει ¨Δόξα¨και κοσμικό του κέντρο είναι ο πλανήτης Ερμής. Είναι η μορφική όψη της αστρικής συνείδησης, δεδομένου ότι πλέον είμαστε σε επίπεδα όπου η ανθρώπινη συνείδηση είναι αναπτυγμένη. Το Χοντ είναι το Γκεβούρα και το Μπίνα σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή ο Κρόνος σε χαμηλότερο επίπεδο, στη βάση της στήλης της αυστηρότητας, άρα και πολύ πιο κοντά στο υλικό πεδίο. Το Χοντ είναι ο διανοητικός κόσμος και η σφαίρα της μαγείας, κάτι που γίνεται κατανοητό αν σκεφτούμε τον Ερμή. Είναι το πεδίο της οριστικής οργάνωσης των Μορφών.

Γεσούντ. Σημαίνει ¨Θεμέλιο¨και κοσμικό του κέντρο είναι η Σελήνη. Είναι ο δέκτης των εκπορεύσεων όλων των προηγούμενων Σεφιρώθ και η Σεφίρα εκείνη που τις μεταβιβάζει στο Μαλκούτ. Εντελώς απλοϊκά θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτό το επίπεδο γίνονται οι επαληθεύσεις και οι πιθανές διορθώσεις πριν η Δύναμη κατέλθει στο υλικό επίπεδο. Είναι το περίφημο Αιθερικό Επίπεδο, η Άκασα της ανατολικής παράδοσης και σχετίζεται με τις λειτουργίες του Διπλού Αιθερικού.

Μαλκούτ. Σημαίνει ¨Βασίλειο¨και κοσμικό του κέντρο είναι η σφαίρα των στοιχείων, το υλικό επίπεδο. Είναι το επίπεδο όπου συναντώνται και εκφράζονται όλες οι υπόλοιπες εκπορεύσεις, είναι η σφαίρα της Μορφής όπως την κατανοούμε, η εκδήλωση του Κέτερ, μέσω της Γνώσης του Ντάατ, του θυσιασμένου Θεού του Τίφαρετ και της τελικής μορφοποίησης των ιδεών στο Γεσούντ, στο υλικό επίπεδο. Όπως πάνω, έτσι και κάτω, σύμφωνα με το Ερμητικό Δόγμα.

Ας μη φανταστεί κανείς πως οι παραπάνω αναφορές εξάντλησαν τις λειτουργίες και τους συσχετισμούς των Δέκα Σεφιρώθ. Κάτι τέτοιο απαιτεί ογκώδη συγγράμματα και άφθονο πρακτικό έργο. Οι συνοπτικότατες και άρα αναγκαστικά ελλειπείς αυτές αναφορές, σκοπό έχουν απλά να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ώστε να αφεθεί από μόνος του στη μελέτη του Δέντρου της Ζωής και της Καββαλιστικής φιλολογίας.
(συνεχίζεται)

Advertisements