Χάυντν «Η Δημιουργία» – Αναπαράσταση του Χάους και «Γεννηθήτω Φως»

Σημείωση

Σε προηγούμενο άρθρο χρησιμοποιήθηκε μια φράση που είναι δυνατό να προκαλέσει παρανοήσεις, για το λόγο αυτό καλό θα ήταν να την ξεκαθαρίζαμε. Η φράση εκείνη είχε ως εξής : » Όταν υπάρχει δράση σε ένα σύστημα, αυτή ακολουθείται από την αντίδρασή της και οι μεταξύ τους σχέσεις δημιουργούν περισσότερες αλληλεπιδράσεις, ώστε το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση ανισορροπίας ή Εξέλιξης«. Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως σε καμία περίπτωση δεν εννοούμε ότι η υπογραμμισμένη φράση υπονοεί ότι η Εξέλιξη είναι Ανισορροπία, αντίθετα σε αυτή συμβαίνει σταδιακά η Ενέλιξη, η εκδήλωση δηλαδή του Πνεύματος. Χρησιμοποιήσαμε απλά όρους της φυσικής και της καθημερινότητας για να προσπαθήσουμε να δώσουμε αναλογίες σε μια κατάσταση που ξεφεύγει από το ανθρώπινο επίπεδο κατανόησης και θέλαμε να δηλώσουμε ότι οι δυνάμεις που εμφανίστηκαν προήγαγαν την Δημιουργία μέσα από μια κατάσταση στην οποία οι ίδιες δεν ήταν ακόμη ισορροπημένες. Όμως, μέσα από τη σταδιακή κορύφωση και αποκορύφωσή τους, στο μεταβατικό εκείνο διάστημα στο οποίο οι δυνάμεις εξελίσσονταν, τελικά επήλθε η σταθερότητα και «είδεν ο Θεός ότι το Φως καλόν εστί». Το σύνολο της Δημιουργίας, έστω και αν οι βαθιές του ρίζες βρίσκονται στο Χάος όπως νοείται από τους ανθρώπους, είναι σταθερό και προς τη Μονάδα κατευθύνεται.
Η εκδήλωση του Πνεύματος έφερε μια «νέα ημέρα», η οποία ακολουθείται απο μια «νέα νύχτα», μια φάση δηλαδή στην οποία το σύστημα βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία και η Θεϊκή Συνείδηση είναι στραμμένη προς τα μέσα. Στο επίπεδο του Λόγου, αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση.

«Εν αρχή ην ο Λόγος…»

…και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος. Ουτος ην εν αρχή προς τον Θεον, πάντα δι’ αυτού εγένετο και χωρίς αυτου εγενετο ουδεν εν ο γεγονεν. Εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φως των ανθρωπων. Και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτω ου κατελαβεν».
Παραθέτω την εισαγωγή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το οποίο η Εκκλησία θεωρεί ως το θεολογικότερο από τα τέσσερα και πολλοί βλέπουν σε αυτό Γνωστική Επίδραση. Στην πραγματικότητα είναι βαθιά Εσωτερικό, όπως και η Αποκάλυψη και γράφτηκε από κάποιον που ήταν βαθύς Μύστης. Στην εισαγωγή του μας λέει πολλά και σπουδαία, διότι εάν ο Μωυσής μιλάει για την πλέον υπερβατική μορφή του Θεού, για το ίδιο το Μεγάλο Ανεκδήλωτο των Καμπαλλιστών, ο Ιωάννης μιλάει για το Θεό του Σύμπαντος, το Λόγο του Θεού.
Σε κάποια φάση της Δημιουργίας δημιουργούνται οι Μεγάλες Οντότητες για τις οποίες θα είχαμε πάρα πολλά να πούμε αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Θα περιοριστούμε μόνο στο να πούμε ότι η Μεγάλη Οντότητα είναι μία σε κάθε Σύμπαν και πως στο «χώρο» που αποτελεί την περιοχή ευθύνης της είναι απέραντη, παντοδύναμη και πανταχού παρούσα. Είναι ο Θεός όπως τον εννοούν οι άνθρωποι συνήθως αλλά και πάλι είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι μια οντότητα ακατάληπτη αλλά εξελίξιμη, καθώς και η ίδια λαμβάνει μυήσεις και αναπτύσσει με τη σειρά Κοσμική Συνείδηση, Αυτοσυνείδηση και Αντικειμενική Συνείδηση. Είναι ο Λόγος (δηλαδή η Μεγάλη Οντότητα) για την οποία μιλάει ο Ιωάννης, η οποία «ην προς τον Θεόν» διότι κι εκείνη προέρχεται από το Μεγάλο Ανεκδήλωτο και σε Αυτό προσανατολίζεται. «Θεός ην ο Λόγος» διότι για το Σύμπαν της η Μεγάλη Οντότητα, ο Λόγος, είναι Θεός και «πάντα δι αυτού εγένετο», διότι για το Σύμπαν του ο Λόγος είναι ο Δημιουργός που όμως παίρνει μέρος, φυσικά εξαιρετικά σημαντικό, σε ένα εκτενέστερο σχέδιο: στην Εκδήλωση του Πνεύματος. Παρά ταύτα, ο Λόγος όπως είπαμε και παραπάνω μυείται, λαμβάνει δηλαδή εννέα μυήσεις κι εκείνος κι επηρεάζεται από τις Κοσμικές Παλίρροιες που αποτελούν το θεμέλιο και τη ραχοκοκκαλιά του Κόσμου. Και φυσικά «εν αυτώ ζωην ην και η ζωη ην το Φως των ανθρώπων» διότι η Εκδήλωση του Πνεύματος, η δημιουργία των Μορφών άρα και της ύλης, στην οποία συμμετέχει ο Λόγος, είναι η ίδια η ζωή των ανθρώπων, την οποία νιώθουν πως σε Εκείνον χρωστούν. 
Αυτά είναι λίγα αλλά υπάρχουν περισσότερα, αναλυτικότερα και καλύτερα αποδωσμένα για όποιον ενδιαφέρεται να ψάξει. Άλλωστε όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν παρά μια πολύ μικρή και ίσως ατελή σύνοψη Εσωτερικών Γνώσεων.
(συνεχίζεται)

Advertisements