«49DowntownTiburonFuturePaintingΗ επιβολή της παγκοσμιότητας δεν θα τύχει θετικής ανταπόκρισης από τα απομεινάρια της τωρινής φυλής. Θα την αντιμετωπίσουν ως απειλή και κίνδυνο και θα κατηγορήσουν τους εφαρμοστές της. Δεν θα έχουν όλο το άδικο δικό τους, καθώς οι υποκινητές δεν θα ωθούνται από ευγενείς σκοπούς πάντοτε. Αλλά καθώς η νοητικότητα θα αυξάνεται θα αποκαλυφθούν οι σκοποί τους από τους ομοίους τους και σύντομα θα καταρριφθούν οι θέσεις και τα επιχειρήματά τους. Ο κόσμος, σαφώς “εξυπνότερος” από ότι είναι τώρα, θα τους πολεμήσει και θα τους ανατρέψει γιατί το αίτημα για παγκόσμια αδερφοποίηση θα είναι καθολικό και ουσιαστικό. Η Δημοκρατία, τουλάχιστον με τη σημερινή της μορφή, δεν θα είναι το πολίτευμα που θα χαρακτηρίζει τον πλανήτη.»
Ζητάς διευκρινήσεις πάνω σε αυτό το απόσπασμα αλλά δεν είναι πολλά αυτά που μπορούν να ειπωθούν. Θα προσπαθήσω, ωστόσο, να είμαι όσο πιο σαφής μπορώ. Όσο χρόνο διαρκούν οι συνομιλίες μας, έχω προσπαθήσει να μιλήσω με όρους κατανοητούς σε σένα, αποφεύγοντας τη χρήση λεξιλογίου που δεν είναι κατανοητό. Η αλήθεια είναι πως ο Εσωτερισμός, όπως ασκείται σήμερα, είναι δυσνόητος και αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη χρήση λεξιλογίου και ορολογίας την οποία δεν γνωρίζετε. Μιλάμε στα Ελληνικά όμως οι δυο μας γιατί αυτά, μαζί με τα Αγγλικά, είναι οι γλώσσες που κατανοείς. Δεν χρησιμοποιώ λοιπόν όρους της Ινδικής φιλοσοφίας,  παρά μόνο περιστασιακά και συνήθως τους περισσότερο διαδεδομένους από αυτούς.
Η μεγάλη πρόκληση αυτού του Ηλιακού Συστήματος είναι η πλήρης ανάπτυξη της Αγάπης. Η μεγάλη πρόκληση μιας μεγαλύτερης ακόμα διάταξης είναι η ανάπτυξη της συνείδησης. Η πρόκληση αυτής της φυλής είναι η ανάπτυξη της θυμικής φύσης και της επόμενης η πλήρης ανάπτυξη – εκδήλωση της νοητικότητας. Κάθε κύτταρο των διατάξεων αυτών, επομένως, δεν παραμένει ανεπηρέαστο από τους σκοπούς της κάθε φορά μεγαλύτερης διάταξης. Έτσι, ο Άνθρωπος προσπαθεί να μάθει την Αγάπη, έχοντας αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό την αυτοσυνείδηση αλλά ταυτόχρονα, εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτελεί κύτταρο κάθε φορά μιας μεγαλύτερης διάταξης, προσπαθεί επίσης να αναπτύξει τη νοητικότητα. Έχει κάνει σημαντικά βήματα σε αυτή εδώ τη φυλή αλλά είναι στην επόμενη που θα αναπτυχθεί πλήρως. Προς το παρόν γεύεστε τους καρπούς της «κατώτερης» νοητικότητας. Στην επόμενη φυλή και στον επόμενο γύρο θα γευτείτε τους καρπούς, πικρούς και γλυκούς την ανώτερης νοητικότητας. Όταν αυτό συμβεί, θα έχει ανοίξει η θύρα προς τη βουδδική συνείδηση και η ενόραση θα είναι μια κατάκτηση που θα ανήκει σε περισσότερο κόσμο από ότι σήμερα. Τότε μια άλλη πρόκληση θα εμφανιστεί.
Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα της φυλής που διανύει το προσκύνημά της είναι η κατάκτηση του αστρικού πεδίου. Όταν μια σημαντική πρόοδος επιτευχθεί, το σημαντικότερο πρόβλημα θα είναι η κατάκτηση του νοητικού. Λέγοντας «κατάκτηση» εννοούμε την πλήρη κατανόηση της φύσης του πεδίου, η οποία περιλαμβάνει την «ορθή χρήση» του. Έχετε διαπιστώσει από την εμπειρία σας ότι το συναίσθημα, αν είναι ισορροπημένο, είναι ένα Θείο δώρο. Εάν διαταραχθεί όμως, όπως συμβαίνει στη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, τότε γίνεται αιτία δεινών και ασθενειών. Όταν το αστρικό πεδίο κατακτηθεί, τότε θα αντιληφθείτε, χωρίς ακόμη να μπορείτε να αιτιολογήσετε, το γεγονός ότι ο Κόσμος είναι φτιαγμένος με άπειρη Αγάπη και από αυτήν συγκρατείται και δομείται. Άπειρα «νήματα Αγάπης» τον απαρτίζουν σε κάθε του κύτταρο, από τη ζωή που βρίσκεται στο ενελικτικό τόξο έως και τον πλέον προοδευμένο Λόγο, Πλανητικό, Ηλιακό, Συστημικό και ακόμη μεγαλύτερους που υπάρχουν. Έλξη, Βαρύτητα, Αγάπη είναι συνώνυμοι όροι και όλοι ενυπάρχουν μέσα στη φωτιά.
Στην επόμενη φυλή, κάπου μέσα στις τρεις πρώτες υποφυλές της, θα υπάρξει ένας φοβερός πόλεμος ανάμεσα στο κάμα και στο μάνας, ανάμεσα στη θυμική και νοητική φύση. Ο πόλεμος θα κατέλθει από λεπτότερα πεδία αλλά θα πραγματοποιηθεί και επί του φυσικού. Θα είναι, αν οι εκφράσεις το επιτρέπουν, ένας πόλεμος ιδεών, όμοιος με τον οποίο δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής και δεν θα υπάρξει ξανά. Παρά τα όσα λέγονται, στην ουσία τους κανείς από τους πολέμους σας έως τώρα δεν είχε μια αμιγώς νοητική βάση, άσχετα από τις αιτιάσεις των εμπλεκομένων. Οι έως τώρα πόλεμοι ήταν αστρικοί και εξέφραζαν την επιθυμία. Παιδαριώδεις αναπαραστάσεις του νοητικού πολέμου είναι ο περίφημος «πόλεμος στον τρόμο», που προβλήθηκε από το αμερικανικό έθνος, ο πόλεμος μεταξύ θρησκείας και επιστήμης και ο κάπως πιο νοητικός (αλλά όχι πλήρως) «πόλεμος» μεταξύ των Δημιουργιστών με τους οπαδούς της συμβατικής επιστήμης. Στις ρίζες αυτού του τελευταίου πολέμου θα πρέπει να αναζητήσετε τις ρίζες του πολέμου που θα επέλθει στην επόμενη φυλή. Η συνδυασμένη επίδραση της 4ης, 5ης και 7ης Ακτίνας θα είναι καταστροφική από μία άποψη αλλά εξαιρετικά γόνιμη στην ουσία της διότι θα σηματοδοτήσει τον τελευταίο πόλεμο της ανθρωπότητας και την προοδευτικά αυξανόμενη είσοδο στη βουδδική συνείδηση, όπου ο Προφήτης είδε «νέα γη και νέο ουρανό».
Αν και επιμελώς αποφεύγω να κάνω αναφορές σε «Κακό», εντούτοις θα μιλήσω λίγο για αυτό, γνωρίζοντας καλά το ρίσκο της παρανόησης. Ας γίνει έτσι όμως. Ο τελευταίος πόλεμος θα σχετίζεται με το «κακό» γιατί θα συμβεί επί του τελευταίου επιπέδου που αυτό εκδηλώνεται. Το «κακό» ως έννοια με όλες τις παρανοήσεις της, είναι αντιληπτό μόνο σε 3 από τα επτά συστήματα και ένα από αυτά τα τρία είναι το δικό μας. Τα υπόλοιπα δύο αντιλαμβάνονται το κακό πρωτίστως στο τελευταίο και στο αστρικό πεδίο. Τα τέσσερα άλλα συστήματα «στερούνται κακού» διότι η συνείδησή τους αντιλαμβάνεται πως αυτό (το κακό) στην ουσία του δεν υφίσταται αλλά αποτελεί μια πλάνη. Η επόμενη φυλή, αφού πολεμήσει μαζί του (χάριν λόγου), θα το αφήσει πίσω της και θα λάβει μύηση. Θα πολεμήσει με το «νοητικό κακό» και θα κατανοήσει πως τα πεδία υπεράνω του 5ου στερούνται «κακού». Θα διαλύσει σε σημαντικό βαθμό τις «κακές» σκεπτομορφές και θα σταθεί ελεύθερη. Θα διαπιστώσει πως η νοητική μορφή της Δημοκρατίας είναι η πραγματικά επιθυμητή από όλους και θα αντικαταστήσει τις αστρικές δημοκρατίες με την ουσιαστικά πύρινη νοητική Δημοκρατία. Οι Δημιουργιστές θα υποστούν ήττα αλλά αναφέρομαι στους αστρικούς δημιουργιστές, όπως και στους αντίστοιχους κλασικούς επιστήμονες που θα γνωρίσουν και εκείνοι τη συντριβή. Τότε ο Κρόνος θα εκφραστεί διαμέσου του Αιγόκερω και η τετράδα θα καταστεί μονάδα αστρολογικά και αστρονομικά. Δίας, Κρόνος, Ποσειδώνας και Ουρανός θα αναλάβουν θεληματική αγαπητική δράση. Αυτό είναι μεγάλο μυστήριο.

Advertisements