Οι παρακάτω σημειώσεις δόθηκαν ένα μεσημέρι του Ιουλίου από γνωστή πηγή και αφορούν σε μερικές επισημάνσεις επί του Λόγου. Δεν γνωρίζω να έχει γραφτεί ή ειπωθεί ποτέ κάτι παρόμοιο αλλά το σύνολο των πληροφοριών αυτών μου ζητήθηκε να επισημάνω ότι δεν αποκαλούν ούτε αποκάλυψη ούτε νέα διδασκαλία. Εδώ και πολύ καιρό οι νέες διδασκαλίες έχουν σταματήσει να υπάρχουν και το σύνολο της μεταφυσικής, εσωτερικής φιλολογίας ασχολείται μάλλον με την αποσαφήνιση και επιπλέον επέκταση της υφιστάμενης διδασκαλίας παρά με τη διατύπωση μιας νέας άποψης.
Το κείμενο που θα ακολουθήσει είναι μακροσκελές, δόθηκε αποσπασματικά και συνοδεύεται από σχέδια τα οποία δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν στο ιστολόγιο, όχι διότι είναι «μυστικά» αλλά επειδή δεν γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η μεταφορά αυτή αν και μια ιδέα μου δόθηκε τη στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές. Θα την επιχειρήσω και αν ευοδωθεί θα ανέβουν και τα απλά κατά τα άλλα σχέδια, που ίσως βοηθήσουν στην κατανόηση του κειμένου από τους αναγνώστες.
Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη επί των γραφομένων ανήκει στον εμπνευστή τους και η ευθύνη της δημοσιοποίησης σε εμένα τον ίδιο.

Advertisements